Pozicija: Početna > Konvertuj

sadržaj: Konvertor potrošnje goriva i Kalkulator potrošnje goriva.

Konvertor potrošnje goriva

Sa našim konvertorom potrošnje goriva, možete odmah pretvoriti jedinicu mere između milja po galonu (američki ili engleski galon), kilometra po litru i litara na 100 kilometara. Rezultat preračuna se zaokružuje na 4 decimale.

L: litar, mi: milja, km: kilometara, gal: galona

=>

=> ?

Kalkulator potrošnje goriva

Koristite ovaj kalkulator za računanje prosečne potrošnje goriva iz daljine vožnje i zapremine potrošenog goriva. Preciznost potrošnje goriva je računata sa četiri decimalna mesta.

razdaljina:

Zapremina potrošenog goriva:

Potrošnja goriva: ?


Izvor za konverzioni broj za jedinicu mere zapremine i mase: conversion.org.

2024 © FuelConsumption.orgUslovi korišćenja